Healing

OplevGudsKraft.dk

Healing-aften.dk

Haderslev-Husmenighed.dk

Ulla og Martin Nissen

 

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os. Altid gratis for dig.

 

Gud kan og vil helbrede dig - ved håndspålæggelse og bøn

 

 

 

 

 

Gud har en plan for dit liv

Helt fra begyndelsen er der en plan for dit liv. Gud har skabt himmel og jorden og universet. Og Gud skabte naturen, dyrene og mennesker i fuldstændig harmoni, med et formål. Gud ønsker fællesskab med os mennesker.

De første mennesker, Adam og Eva gjorde oprør mod den plan, da de gjorde det, som Gud havde sagt, at de ikke måtte gøre. Derved kom den syndige natur ind i menneskeheden, fordi vi alle efterfølgende blev født med Adams syndige natur. Se bare på ”de 10 bud” fra Gud. Hvem kan sige sig fri for at lyve og stjæle? Måske bare en lille løgn. Og det er synden, der fjerner mennesker fra fællesskab med Gud, både før og efter døden.

Med hvad så? Vi har jo alle syndet og vi kan ikke rette op på det, ved at gøre en masse gode gerninger. Skal vi så altid være adskilt fra Gud? Gud er hellig og retfærdig. Og synd skal straffes af Gud, ligesom overtrædelser af de danske love bliver straffet. Alle er skyldige til evig adskillelse fra Gud, og efter døden venter Helvede. Men er der ingen udvej?

Jo – Gud har en plan, fordi Han elsker dig. Gud sendte sin søn Jesus til jorden og Han blev født som et menneske af jomfru Maria og med Gud som Far. Derfor kunne Jesus leve et liv uden synd. Og hovedformålet med at Jesus kom til jorden, var at Jesus ville frelse os fra vore synder. Uden blod er der ingen tilgivelse. Derfor blev Jesus korsfæstet og dræbt. Og på den 3. dag opstod Jesus fra graven. Syndens og dødens magt blev brudt. Vi skulle dø, fordi vi har syndet, men Jesus betalte prisen for vore synder.

Hvordan vil du reagere på det? Vil du omvende dig fra oprør mod Gud? Vil du erkende, at du er en synder (måske bare en lille løgn) og i tro tage imod frelse fra Jesus Kristus? Så kan du blive frelst fra dine synder, så du ikke længere er under syndens herredømme.

Men er der ikke omkostninger ved at være kristen? Jo – men der er større omkostninger ved ikke at være kristen. Disse omkostninger er en evighed i evig pine i helvede.

Guds ord – Bibelen – er en åbenbaringsbog, som fortæller om Guds plan med dit liv. Vil du gøre Jesus Kristus til Herre i dit liv? Omvendelse og tro på Jesus Kristus er starten på et nyt liv og du døbes i vand og det ”gamle” menneske begraves. Du døbes til at tilhøre Jesus Kristus og får Helligånden som gave. Dit borgerskab er nu i Himlen. Efter døden venter en evighed i Himlen, som er ubeskrivelig godt.

Når du bliver fyldt med Helligånden, så du får kraft til at leve det nye liv her på jorden, i fællesskab med andre kristne. Du kommer til at leve et overnaturligt liv og tale i nye tunger (et sprog som Helligånden giver dig) Du bliver en discipel af Jesus Kristus og kommer til at fortælle andre om Jesus og i Jesu navn at helbrede syge og uddrive dæmoner, så endnu flere kommer til at leve i frihed.

Vil du sige Ja til Guds plan med dit liv?

 

 

 

Kan vi kontakte engle?

 

En helsemesse inviterer og det store trækplaster er den norske prinsesse Märtha Louise, som kommer for at fortælle om sin tro på engle.

 

Og flere undersøgelser viser, at rigtig mange danskere også tror, at der findes både engle og dæmoner.

 

Når nu prinsessen kommer, så er det selvfølgelig for at sælge bøger og kurser om engle. Men hvad er det så, hun prøver at fortælle?

 

Ja man skal ikke lede længe på internettet for at finde ud af, at hun mener, at man kan kommunikere med engle og på den måde få hjælp.

 

Men stemmer det med Bibelens fortællinger om engle?

 

Nej - det gør det bestemt ikke. Bibelen - Guds ord - advarer stærkt imod engledyrkelse og mod at søge "hjælp" fra engle.

 

Englene hjælper kun efter ordre fra Jesus. Derfor skal vi som mennnesker bede til Gud og Jesus. Og så kan Gud sende engle som hjælp og beskyttelse.

 

Engle kan heller ikke frelse mennesker og give evigt liv. Det kan alene ske ved omvendelse og tro på Jesus Kristus.

 

Men hvad er så det farlige ved at søge hjælpe hos engle? Ja der findes Guds engle, som adlyder Gud. Men samtidig findes der engle, som adlyder satan og som i sidste ende ønsker at bedrage og ødelægge mennesker. Bibelen fortæller, at satans engle kan udgive sig som en lysets engel. Derfor bliver mange mennesker bedraget, når de søger hjælp hos engle.

 

En tidligere okkult healer fortæller her om sine erfaringer.

 

Birgitte Nilsson er nu kristen.

Hvad er healing?

 

Det kan du læse lidt mere om her på siden.

 

Der findes mange forskellige former for healing i den alternative verden. Og ikke alt er godt.

 

Kun når healing sker ved Guds kraft og i Jesu navn og uden at du skal betale penge for det, kan du regne med at det er godt.

 

Men - siger du. Du kender nogen som fik healing og det var ikke ved Guds kraft og det hjalp tilsyneladende. Ja - der sker tilsyneladende en helbredelse, med så kommer der "bivirkninger" som er meget værre. Det er ikke omkostningsfrit at få hjælp fra mørkets kræfter.

 

Kun mennesker, der er kristne, kan skelne mellem lysets og mørkets kræfter. Mellem Guds kraft og satans kraft.

 

Og husk - satan kan nemt udgive sig for at være en lysets engel.

 

Yoga - det moderne bedrag.

 

Yoga åbner op for dæmonisk påvirkning. Ønsker du det for dig selv eller dine børn?

Hvad gør vi?

 

Da Jesus gik på jorden, helbredte Han de syge og uddrev dæmoner.

 

Som vi ved, så døde Jesus på korset for at betale for vore synder og sygdomme.

 

Og da Jesus opstod fra graven igen, sagde Han til disciplene, at nu skulle han til himlen igen og derfor skal I nu gå ud og fortælle de gode nyheder, helbrede de syge og uddrive dæmoner i Jesu navn (med fuldmagt fra Jesus)

Men - sagde Jesus - I skal lige vente, til I får kraft til at gøre det.

 

Og kraften kom på pinsedag, da disciplene blev fyldt med Helligånden.

 

Jesus siger, at disse tegn skal følge dem, der tror:

 

I mit navn skal I uddrive dæmoner, tale i nye tunger og lægge hænderne på de syge, så de bliver raske .......

 

Og det praktiserer vi - Ulla og Martin Nissen - og mange andre, som er fyldt med Helligånden.

 

Gud kan og vil helbrede dig - ved håndspålæggelse og bøn.

 

Nogle fortæller om øjeblikkelig helbredelse. Andre fortæller, at de blev helbredt over en periode. Nogle fortæller, at de har brug for endnu en håndspålæggelse og bøn i Jesu navn.

 

- Vi giver Jesus Kristus æren for alle helbredelser

 

- Jesus Kristus er healeren

 

 

Hvad er ånder/spøgelser?

 

Vi bliver kontaktet af mange, som ønsker hjælp til frihed for plager fra ånder/spøgelser. Det kan f.eks. være børn der ikke kan sove, fordi de "ser noget", det kan være lys/tv m.v. som slukker/tænder af sig selv, det kan være lyde af trin, fornemmelsen at nogen kigger på een, og nogen ser også ånder i huset, nogen fornemmer kvælertag m.v., og dyr kan "se noget" og reagerer.

 

Vi er overbevist om at disse ting virkelig sker. Den åndelige verden er virkelig, men ofte er det ikke alle personer i huset, der er plaget.

Men hvad er ånder og spøgelser for noget, som plager mennesker?

Det er ikke, som nogen tror, afdøde mennesker, der ikke er kommet "videre"

 

Plagerne stammer fra dæmoner, som er fjender af Gud og mennesker. Men disse dæmoner kan godt have været tilknyttet de afdøde.

 

Men hvorfor opleves disse plager så ikke af alle mennesker?

 

Fordi dæmoner primært plager mennesker, som har været involveret i okkulte ting, "ånden i glasset", okkult healing m.v., selvom mange mennesker i uvidenhed har involveret sig i disse ting.

 

Desuden kan der være sket voldsomme ting i huset, måske fra tidligere beboere. Det kan være de ovennævnte ting eller f.eks. mord og incest. Det tiltrækker dæmoner, som plager husets beboere, som senere kommer til at bo i huset.

 

Hvordan kan vi så "rense" huset?

 

Ved Guds kraft befaler vi dæmonerne at forsvinde, og det gør de så. De skal adlyde, når vi som kristne, fyldt med Helligånden, i Jesu navn befaler dæmonerne at forsvinde. Derefter velsigner vi huset og beder Gud beskytte huset og beboerne. For at få en vedvarende frihed, er det vigtigt, at du vender om til Gud og stopper med al form for okkultisme.

 

Vi har været mange steder hvor forskellige clairvoyanter m.v. - ofte mod stor betaling - har forsøgt at få dæmonerne væk. Det er ikke lykkedes og derfor bliver vi kontaktet, og det virker - og vi gør det gratis.

 

Al ære til Jesus Kristus, som har betalt for menneskers frihed-

 

Er du plaget? Så er du velkommen til at kontakte os. Og hvis du bor udenfor Haderslev kommune, er du velkommen til at besøge os i Haderslev. Så kan du få en personlig befrielse for den uønskede åndelige aktivitet. Og huset kan sagtens "renses" på afstand.

Advarsel mod alternativ behandling

 

Se denne video fra et foredrag med Andreas og Birte Slot-Henriksen

Copyright © All Rights Reserved - Healing-aften.dk