Hjem / kontakt

OplevGudsKraft.dk

Healing-aften.dk

Haderslev-Husmenighed.dk

Ulla og Martin Nissen


Du er velkommen til at ringe eller skrive til os. Altid gratis for dig.


Mob. 6177 4514


Mail: UllaOgMartinNissen@gmail.comKan du huske udsendelserne i TV om åndernes magt?


Kan du huske manden, som for åben tv-skærm blev helbredt for dobbeltsyn, ved Guds kraft - i Jesu navn?

Hvem er Jesus?


Se en lille film på ca. 5 minutter:


Har du endnu ikke fået dette hæfte af os, så kan du læse det her, ved at klikke på hæftet i øverste højre hjørne (pop ud)

 

 

 

Der er en smal vej, som fører til himlen. Jesus siger, at de fleste mennesker, går på den vej som fører til fortabelsen. Men du kan i dag vende om til Gud og begynde at gå på den vej, som fører til himlen.

Dommedag er nær

 

Tiden er meget nær, hvor Guds dom over jorden vil komme.

 

Jesus Kristus har fortalt om nogle ting, der skal ske forinden. Alt dette er gået i opfyldelse og du kan læse mere om det i Bibelen.

 

Du kan også læse mere om den dom, der snart kommer over jorden. I Johannes Åbenbaring kan du bl.a. læse om at stjerner falder ned på jorden. Solen bliver delvis formørket. En trediedel af menneskeheden bliver dræbt o.s.v.

 

Men måske tror du ikke, at der kommer dom over jorden? Dog har ca. 80% af danmarks befolkning bekræftet, at de tror på det. Ved Trosbekendelsen har de bekræftet, at Jesus Kristus vil komme for at dømme levende og døde.

 

Har Gud tidligere dømt ondskaben på jorden? Ja - alle har nok hørt om syndfloden - altså hvor Gud udryddede alle de ugudelige mennesker og kun nogle få blev frelst i Noahs ark.

 

Bibelen fortæller også at nogle byer, Sodoma og Gomorra blev udslettet på grund af stor synd og ondskab i disse byer.

 

Synes du det er godt at Gud snart straffer og sætter en stopper for synd og ondskab i verden? Eller synes du det er helt i orden at ondskaben i verden fortsætter og bare bliver værre og værre?

 

Gud er kærlig, hellig og en retfærdig dommer. Og hvis du har omvendt dig fra dine synder og i tro modtaget tilgivelse fra Jesus Kristus, ja så kan du se dommen i møde med god samvittighed.

 

En retfærdig dommer i det danske retssystem, vil også dømme mennesker, der overtræder de danske love.

 

Alle mennesker skal en dag efter døden, stå til regnskab over for Gud og blive dømt efter Guds lov. Du må ikke lyve, stjæle, slå ihjel, leve i utugt m.v. Den største synd er dog ikke at ville tro og adlyde Jesus Kristus. Og de mennesker bliver dømt til evig fortabelse. Jesus siger at vejen til fortabelsen er bred og vejen til himlen er smal.

 

Men hvad skal du gøre, for at få tilgivelse og komme til himlen en dag?

 

Det fortæller Jesus Kristus helt klart:

 

Du må omvende dig fra dine synder. Du må tro og adlyde Jesus Kristus. Du må døbes i vand og så får du Helligånden som gave. Netop Helligånden giver dig kraft til at leve det nye liv, uden at leve i vedvarende synd.

 

Det er muligt at få dette nye liv, fordi Jesus, Guds søn kom til jorden og døde på korset, for at betale for vore synder. Han tog den straf for synden, som vi skulle ha. Jesu blod renser os fra al synd, hvis vi vender om til Gud. På 3. dagen blev Jesus oprejst fra graven og lever i dag.

 

Videnskab bekræfter, at der er liv efter døden

 

I forbindelse med den hidtil mest omfattende undersøgelse på området er forskere nået frem til det resultat, at bevidstheden fortsætter selv efter at al hjerneaktivitet er stoppet. Vores sjæleliv og ånd er ikke afhængig af, at kroppen er funktionsdygtig. Dette bevis på et liv efter døden kommer fra en undersøgelse, som forskere på University of Southampton har foretaget og offentliggjort i tidsskriftet Resuscitation (genoplivning).

 

Det er jo det bibelen fortæller. Men dejlig når videnskaben kan bekræfte det, omend tusindvis af år efter, at det blev skrevet i bibelen.

Hvem er Gud og hvordan bliver du en discipel af Jesus Kristus og får evigt liv. Denne video er specielt lavet til skoler og institutioner, men alle kan få glæde af den. Se mere på LytTilJesus.dk

Velkommen til denne hjemmeside.

 

Her kan du læse mere om helbredelse ved Guds kraft, som altid er GRATIS for dig.

 

Og du kan læse om omvendelse til Gud, Guds plan med dit liv og om Guds kærlighed og tilgivelse.

 

Vi er ikke-kommercielle og er ikke tilknyttet nogen organisation. Men vi er en del af et netværk / en bevægelse, som ikke går så højt op i kirkebygninger og præstelønninger, men i at være Jesu disciple.

 

Vi har oplevet Guds kærlighed og kraft i vore liv og ønsker at dele det ud til andre.

 

Kærlig hilsen

 

Ulla og Martin

 


 

 

Jesus - Guds søn - døde på korset og opstod fra graven på 3. dagen. Alle mennesker har syndet og syndes løn er adskillelse fra Gud. Men Jesus betalte prisen for vore synder på korset. Vil du tro på Jesus og blive en Jesu discipel? - så kan du få fællesskab med Gud og komme ind på den vej, som fører til himlen

 

Vend om til Gud


Dette hæfte bliver delt ud på gaderne i Danmark. Også i Haderslev er der rigtig mange unge mennesker, der gerne vil læse hæftet.


Indhold er bl.a.

Hvis Gud er god .... hvorfor er der så - så meget ondt i verden?

Perfekt kærlighed - findes den?

Hvad skal jeg bruge Jesus til?

Evigt liv i himlen?


Læs hæftet online her


The Last Reformation.

Se video på 1,5 time om hvad Gud gør i hele verden lige nu - FANTASTISK.  Du kan blive helbredt ved Guds kraft ved at se med.

Er du plaget af angst?


Mange mennesker - børn og voksne er plaget af angst. Ved Guds kraft og bøn i Jesu navn, kan du blive fri for angst.


Ofte skyldes angst en dårlig åndelig påvirkning fra f.eks. voldsfilm eller okkulte ting. Det finder vi ud af ved den samtale vi tilbyder. Vi er ikke uddannede psykologer eller psykiatere, men gør det som Jesus har sagt vi kan gøre, når vi er Jesu discliple - helbrede de syge, ved håndspålæggelse og bøn i Jesu navn.


Vi har erfaring for at det virker.


Men vi anerkender også at mennesker kan få hjælp i det offentlige system. Og hvis det hjælper, så er det godt. Men vi hører også om mange , som ikke kan få hjælp der. Og det kan skyldes, at de ikke kender til den åndelige verden.


Husk at hjælp hos os, er gratis for dig.

Vil du være discipel af Jesus Kristus?


Velkommen til et discipeltræningsforløb i Haderslev


De første aftener vil være de grundlæggende emner om:

Omvendelse, tro, dåb i vand og dåb i Helligånd. Efterfølgende vil der være andre spændende emner, som f.eks. Gudsfrygt, hellighed, bøn, Helligåndens ledelse, hvordan helbrede de syge i Jesu navn og hvordan forkynder vi evangeliet?


Disse onsdags-aftener er for alle. Så uanset om du er en ny discipel af Jesus Kristus, eller du har været det i mange år, så er du velkommen. Og der vil ikke kun være teori, men også træning :-)


Foruden undervisning i de forskellige emner, vil der hver aften også være tid til bøn, lovsang, kaffe, spørgsmål og erfaringsudveksling.


Jesu missionsbefaling lyder således (Matt. kap. 28):


Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.


Det er gratis at deltage og tilmelding kan ske på mob. 6177 4514 eller mail.


Tager vi medicin fra folk?

 

Vi er jo rigtig mange af Jesu disciple - også i Haderslev Husmenighed -  som beder for mennesker, som er plaget af sygdom og dæmoner.

 

Og vi hører igen og igen fra mennesker, at de påstår, at smerter og sygdom og dæmoner er forsvundet. Se eksempler her på siden.

 

Men hvordan skal vi forholde os til medicinen? Ja mange gange giver det sig selv. Når folk bliver helbredt for ryg - og nakkesmerter ved håndspålæggelse og bøn i Jesu navn, så holder de jo bare op med at tage smertestillende medicin.

 

Ofte kan det være svært straks at konstatere, om sygdommen er væk. Og vi læser i bibelen om nogle spedalske, der blev helbredt af Jesus. Og da siger Jesus til dem: “Gå hen og lad jer syne af præsterne”, som var datidens læger. Og det samme kan vi sige til mennesker i dag, som vi har bedt for. Lad lægen tjekke dig og spørg om du skal fortsætte med medicinen.

 

Een af vore venner var plaget af hjerteproblemer. Og han fik en kristen ven til at bede til Jesus om helbredelse. Men han syntes, at han fik det meget værre med svimmelhed m.v., så han gik til lægen. Lægen siger så, at hjertet har det fint, men han skal stoppe med medicin. Det var medicinen til et rask hjerte, der gjorde at han blev svimmel.

 

Nej - vi tager ikke medicin fra folk. Det er noget, som lægerne har forstand på. Og nogle gange kommer helbredelse gradvist, og da kan lægen nedtrappe medicinen.

 

I TV2 programmet med “Guds bedste børn” forsøger TV at give indtryk af, at den kristne prædikant Torben Søndergaard tager medicin fra folk. Men det gør han jo ikke. Men de klipper, så det kan lyde sådan. Men heldigvis, fik han i nyhederne lejlighed til at sige til danskerne, at Jesus kan helbrede alle sygdomme - men lad lægerne tjekke det med medicinen.

 

 

 

 

 

Se denne film fra Mission.dk - og du kan sætte danske undertekster på, via indstillinger på videoen.

Dommedag er nær


På denne video, svarer jeg på et spørgsmål, som blev stillet i Avisen Danmark. "Hvad skal vi gøre ved dommedag?"

Gratis foredrag om tro og den åndelige verden


Vi holder foredrag / samtaler i kulturhuse, borgerforeninger, uddannelsessteder eller private hjem.

Og vi har fået tilbagemeldinger om, at det har været en øjenåbner


Ønsker du også et GRATIS foredrag / samtale, så kontakt os gerne.


Er der et emne, der har særlig interesse, så kan vi aftale indholdet. Vi vil også gerne, at der er plads til dialog og spørgsmål. Og selvfølgelig håndspålæggelse til helbredelse eller befrielse for dæmoner, hvis der er behov for det.


Du er også velkommen til at ringe til os. Vi kan også mødes efter nærmere aftale om tidspunkt og sted.

Mennesker bliver helbredt af Jesus ved Kløften festival i Haderslev


Dæmonernes nat, Tv-udsendelse på DR2 med Lasse Spang Olsen


Ulla og jeg medvirker i et par minutter i denne udsendelse.


Her har vi lavet en lille video om udsendelsen. Derudover fortæller vi hvorfor så mange danskere er plaget af dæmoner. Og vi fortæller hvordan du kan blive fri ved Guds kraft og hvordan du kan bevare din frihed.Mange mennesker bliver helbredt ved Guds kraft.


Her er en video om en dame, som blev helbredt ved et møde med Hans Berntsen. Lægerne måtte erkende, at der var sket et mirakel:

Har du også fået vort visitkort?

Guds bedste børn

 

Måske har du set udsendelsen eller omtale af “Guds bedste børn” på TV2

 

I en del af udsendelsen, er der fokus på uddrivelse af dæmoner. Og hvad er det nu for noget? Jo - den åndelige verden er virkelig. Der findes engle og dæmoner. Gud vor skaber findes, og satan findes. Og alle mennesker, vil efter døden komme til enten himmel eller helvede.

 

Mange mennesker - også i Haderslev og omegn -  er plaget af dæmoner. Og det kan skyldes at folk f.eks. ser voldsfilm eller okkulte film, leget ånden i glasset, eller har prøvet okkult alternativ behandling.

 

Dæmoner er væsner, som er under satans kontrol. De ønsker at være i mennesker og plage mennesker med frygt, depression, sygdom m.v.

 

Vi i Haderslev Husmenighed, har mødt mange mennesker, med disse problemer. Mange har kontaktet os og de fortæller, at de er blevet fri efter samtale, bøn og udfrielse.

 

Hvis du spørger en psykolog eller psykiater om dæmoner, så vil de fleste sige, at det er noget farligt noget og at dæmoner ikke findes. Hvis de siger, at dæmoner findes, så er det ligesom at skrive under på egen fyreseddel

 

Vi i Haderslev Husmenighed, er Jesu disciple. Det betyder, at vi er Jesu efterfølgere og ønsker at adlyde ham og  gøre flere mennesker til disciple af Jesus Kristus. Det er også det Torben Søndergaard forkynder. Han har besøgt os flere gange i Haderslev og det er Torben, som medvirker i TV-udsendelsen om uddrivelser af dæmoner. Torben gør ikke noget forkert, men gør det, som Jesus siger vi også skal gøre, nemlig uddrive dæmoner.

 

Når vi har omvendt os fra vore synder, bekendt vor tro på Jesus Kristus og derefter døbt i vand på vor egen bekendelse og er blevet døbt med Helligånden, så vi har kraft til det nye liv. Jesu død på korset, er betaling for vore synder. Så hvis vi vil tro på Jesus og adlyde ham, så begynder vi at gå på den vej, som fører til himlen. Men Jesus fortæller, at de fleste mennesker går på den brede vej, som fører til fortabelsen. I tv-udsendelsen er der også nogle beretninger om mennesker, der kalder sig kristne og alligevel i mange år har levet i seksuel synd m.v. Det er bl.a. Moses Hansen og Chr. Laursen fra Pinsekirken i Silkeborg. Det kan vi kun tage kraftig afstand fra. Man kan ikke bare prædike om søndagen og så samtidig leve i synd. Så er man ikke en Jesu discipel.

 

Når vi har gadekirke i Haderslev, så er det vigtigste for os, at mennesker bliver disciple af Jesus. Og Jesus har sagt, at vi skal fortælle om ham og helbrede mennesker i Jesu navn og uddrive dæmoner.  Og det gør vi så og mennesker bliver frie. Det at adlyde missionsbefalingen og gøre mennesker til Jesu disciple og helbrede og uddrive dæmoner, burde alle som kalder sig kristne gøre. Men desværre er der rigtig mange, som bare ønsker at sidde og varme kirkebænken, og lader sig styre af menneskers kontrol.

 

Som regel sker en dæmonuddrivelse stille og roligt. Ikke noget med at fastholde mennesker, eller involvere børn. Dog kan det ske, at dæmonen skriger, fordi den er bange for at blive smidt ud. Når man ser alle disse dæmonuddrivelser på TV, så kan det se voldsomt ud. Men det var det også nogle gange, da Jesus var på jorden og uddrev dæmoner. I øvrigt er traileren til tv-udsendelsen manipuleret. Den viser angiveligt en dreng, der tisser i bukserne af skræk over dæmonuddrivelserne. Men det er ikke hvad der sker i virkeligheden. Du kan få forklaringen og en respons længere oppe på denne side.

 

Jeg har lyst til at tilføje. Hvor tit har TV2 ikke vist uhyggelige film, så børn er blevet bange. Og jeg ved at skolebørn ser gyserfilm i skolen, og det kan give angst til børnene. Eller børn ser eller deltager i de mest uhyggelige halloween udklædninger med blod og kniv gennem hovedet m.v. Det er forældrenes ansvar at børn ikke deltager i noget, der kan gøre dem utrygge. På samme måde, hvis børn ser en dæmonuddrivelse, så må forældrene enten tage børnene væk eller forklare hvad der sker.

 

Haderslev Husmenighed har ikke noget, der hedder medlemskort eller medlemskontingent. Vi har ikke lønnede præster eller kirkebygninger, men samles primært i hjemmene. Vi bygger på bibelen og er en del af en bevægelse i hele verden, som ønsker at være Jesu disciple, og at være ledet af Helligånden. Se mere her på hjemmesiden, hvor der også er eksempler på mennesker, der har oplevet Guds kraft til helbredelse og udfrielse. Vi har mange eksempler på børn og voksne, som har været plaget af ånder / dæmoner i deres hjem. Men ved Guds kraft, har vi jaget ånder / dæmoner væk og børn og voksne kan igen sove godt og ha fred i huset.  Husk - gratis for dig.

 

 

Åbent brev til borgmesteren i Haderslev - om yoga i børnehaver og skoler:

 

Kære borgmester Gejl

 

Vi er sikker på at du ønsker, at borgerne i Haderslev Kommune skal have de bedst mulige forhold.

 

Derfor undrer det os, at der i Haderslev Kommune gives yoga og mindfulness til børn i børnehaveklassen i Folkeskolen i Nustrup.

 

Vi ved, at det kan medføre psykiske problemer for børnene på lidt længere sigt. Det er der masser af eksempler på.

 

Derfor vil vi gerne advare mod yoga og mindfulness,

 

Lad os forklare det lidt mere.

 

Yoga og mindfulness stammer fra østens religioner. Og det er en måde at åbne op for en åndelig påvirkning af børnene. Umiddelbart kan det virke, som om børnene får det bedre. Men på lidt længere sigt, kan det medføre depression og psykiske problemer. Det er ikke bare en påstand, men det er hvad mange mennesker fortæller, som har prøvet yoga. Vi har personlig haft kontakt med mennesker, som har prøvet yoga og de bekræfter at det giver en dårlig åndelig påvirkning i form af depression og psykiske problemer. Ja også en tidligere alternativ behandler, advarer stærkt mod yoga. Du kan læse mere om det på www.healing-aften.dk

 

Gymnastik til børn er sundt. Men lad være med at blande yoga og åndedrætsøvelser og fantasirejser ind i det. Det er åndeligt og er en indgang for mørke kræfter (dæmoner).

 

Har forældrene givet deres skriftlige tilladelse til denne åndelige påvirkning fra østens religioner?

 

I stedet for at påvirke børnene med østens religioner, vil vi anbefale, at børnene får kristendomsundervisning og lærer "fadervor". Her beder vi bl.a. "fri os fra det onde". Vi bor jo i et kristent land står der i regeringsgrundlaget. Ja endog i Grundloven står der, at staten skal understøtte den evangelisk lutherske lære. Så er der nogen der siger, at vi ikke må forkynde kristentro i folkeskolen, men kun oplyse om kristentroen. Men må man så påtvinge børnene østens religioner og praksis, som strider imod den evangelisk lutherske lære?

 

Vi tilslutter os Trosbekendelsen, som lyder i Folkekirken, husmenigheder, frikirker m.v. Da siger vi bl.a. "Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber......"

 

Vi håber at du straks vil sætte en stopper for yoga og mindfulness i Folkeskolen i vor kommune. I modsat fald, vil vi gerne have oplyst, hvad næste klageinstans er.

 

NB Dette brev er sendt som åbent brev og samtidig sendt til medierne.

 

Venlig hilsen

 

Ulla og Martin Nissen initiativtagere til Haderslev Husmenighed 

 

 Kom tilbage til Gud

Se mere på www.JesusFrelser.dk

Copyright © All Rights Reserved - Healing-aften.dk