Husmenighed

På videoen herover, kan du høre Emanuel Minos - på norsk - fortælle om Jesu genkomst og 3. verdenskrig

OplevGudsKraft.dk

Healing-aften.dk

Haderslev-Husmenighed.dk

Ulla og Martin Nissen

 

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os. Altid gratis for dig.

 

Gud kan og vil helbrede dig - ved håndspålæggelse og bøn

 

 

 

Kirke er mennesker

 

Jesus var tømrer, men Han byggede ikke en eneste kirkebygning, da Han var på jorden.

 

I stedet underviste Han mennesker i husene eller på offentlige steder.

 

Haderslev Husmenighed ønsker at være et levende fællesskab af mennesker, der elsker Jesus Kristus.

 

Foruden samlinger i forskellige huse, ønsker vi at forkynde de gode nyheder om Jesus Kristus, på offentlige steder, så endnu flere mennesker kommer til tro.

 

Haderslev Husmenighed tilbyder også et fællesskab, hvor der lægges vægt på dialog og frihed.

 

Der er ingen medlemskartotek eller kontingent, da der ikke skal betales til bygninger eller lønninger.

 

Haderslev Husmenighed er bygget af levende stene.

 

 

Se denne lille video om at gøre disciple:

Gademission i Haderslev. Rigtig mange vil gerne have en snak om Jesus og have en håndspålæggelse og bøn i Jesu navn. Det sker lige midt på gågaden, at mennesker bliver helbredt. Tak Jesus

Vi samarbejder med Haderslev Internationale Kirke. Det er bl.a. Hargar og Marianne Hansen, som har taget initiativ til denne kirke.

 

 

 

 

Se en fantastisk video

- på 1,5 time.

 

 

Den viser hvad Gud gør lige nu i hele verden. Mennesker vender sig bort fra synd og modtager tilgivelse og helbredelse fra Jesus Kristus. De bliver døbt i vand og modtager en dåb i Helligånden. Ligesom de første kristne, som vi læser om i Bibelen i Apostlenes Gerninger.

 

Ulla og Martin Nissen har taget initiativ til dannelse af Haderslev Husmenighed

 

Når vi har valgt at danne en husmenighed, så er det ikke kun fordi vi ønsker at fravælge traditionelle kirkebygninger, struktur, lønninger m.v.

Men vi ønsker, at sammenkomster skal være enkelt - med Jesus Kristus i centrum.

Og så ønsker vi at fællesskabet i husmenigheden, skal være præget af bibelens anvisning:

"Når I kommer sammen, så bør I hver især komme med noget, der kan styrke fællesskabet. Èn kan synge en salme, én kan undervise og én kan komme med en åbenbaring. Èn kan bringe et budskab i tunger, og èn kan udelægge det. Der skal både være opmuntring og formaning"

Vi tror at Helligånden kan tale til alle, og bruge alle.

 

 

 

Missionsbefaling

 

Haderslev Husmenighed tager Missionsbefalingen alvorlig. Ikke af pligt, men fordi vi ønsker, at endnu flere må lære Jesus Kristus at kende - og blive disciple af Jesus Kristus

 

Hver uge er vi gademission, hvor vi fortæller de gode nyheder til mennesker. At Jesus Kristus kan frelse mennesker fra synd og sygdom.

 

Når vi på gaden beder for mennesker i Jesu navn, så er der rigtig mange mennesker, der påstår, at smerter m.v. forsvinder. Al ære til Jesus Kristus.

 

Ring til os på mob. 6177 4514 hvis du gerne vil med på gaden og opleve at mennesker bliver helbredt i Jesu navn.

 

 

Hvad tror vi på?

 

Vi tror at Bibelen er Guds ord. Og det er det vi bygger på.

Derudover kan vi tilslutte os trosbekendelsen, som den lyder i Folkekirken, Husmenigheder og frikirker.

 

 

Gud er kærlighed

 

Gud elskede nemlig verden så højt, at Han gav sin eneste Søn, for at enhver, der tror på Ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv.

 

NB Hvad betyder det at TRO? Det betyder at adlyde Gud. Når vi vender om til Gud og vender os bort fra syndens vej, så er der tilgivelse fra Gud for vore synder. Og så er der evigt liv.

 

 

Jesus i centrum

 

Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvad de første kristne talte med hinanden om, når de kom sammen.

 

I de første huskirker var der mennesker, der havde set eller hørt Jesus.

 

- Jeg var med, da Jesus viste sig efter opstandelsen .....

 

- Jeg hørte Jesus sige ....

 

I Haderslev Husmenighed er det også Jesus, der er i centrum.

 

Jesus Kristus er den grundvold vi bygger på.

Jesu død på korset og opstandelse fra graven på 3. dagen er årsagen til at vi kan blive frelst fra vore synder. Det sker når vi vender om til Gud og tager imod frelse i tro.

 

 

Hvornår samles vi?

 

Du kan se de offentlige samlinger, sammen med andre kristne, under kalenderen.

 

Derudover har vi samlinger i forskellige hjem, f.eks. hver onsdag, hvor alle kan bidrage med inspiration fra Helligånden.

 

Hvis du ønsker at være med der, er du velkommen til at kontakte os.

 

Nedenfor et par videoklip fra de offentlige samlinger på Kulturhuset Bispen i Haderslev

 

Haderslev Husmenighed kan samles i forskellige huse, offentlige steder, eller nogle gange sammen med andre kristne. Stedet er ikke afgørende, men at der er frihed til Helligånden

Enkle kirker vokser mest

 

Se denne artikel fra Udfordringen

 

http://udfordringen.dk/art.php?ID=19780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se denne video om at kickstarte dit kristne liv.

 

Videoen er en enkelt lektion af den gratis online Bibelskole, som varmt kan anbefales

 

Se mere på: www.Mission.dk

Vil du også gerne med i et lille og levende kristent fællesskab?

 

Sådanne fællesskaber blomstrer op mange steder i Danmark. Og de er kendetegnet ved, at ikke kun nogle få er involveret.

 

Men når Jesus virkelig er Herre i vort liv, så er der frihed til at Helligånden kan virke i hver enkelt, til fælles gavn.

 

En lille gruppe brændende disciple kan udrette mere end en stor kirke, hvor mange er passive.

 

Du er velkommen til at kontakte os og du kan sikkert komme med i et lille discipelfællesskab i nærheden af din bopæl.

 

Gud gør noget nyt i vort land.

Flygtninge og 3. verdenskrig

 

 

 

I forbindelse med den flygtningestrøm vi ser nu, kommer vi til at tænke på det syn, som en gammel dame fra Norge, havde i 1968. Synet blev fortalt til den norske evangelist Emanuel Minos. Vi havde den glæde at møde Emanuel Minos på Pottemagerens Hus for nogle år siden. Da han hørte om synet i 1968, skrev han det ned, men gemte det i en skuffe i mange år, da han syntes at det, der blev fortalt, var helt uvirkeligt. Men nu er næsten alt gået i opfyldelse og flygtningestrømmen er det vi ser lige nu. Tiden er kort inden Jesus kommer igen. Vi vil gerne med dette opslag, opfordre alle til at bruge tiden rigtig. Vende om til Gud og ikke længere leve i synd. Forkynde evangeliet om Jesus Kristus, så mennesker må blive Jesu disciple. Da vil der være fremtid og håb. Da venter himlen i stedet for helvede.

 

Synet

 

Den gamle kvinde fortalte:

 

Det var, som om et kort blev rullet ud foran mig. Jeg så det med mine naturlige øjne. På kortet var alle verdensdele indtegnet. Jeg lagde mærke til Europa, Skandinavien og Norge. Jeg så nogle scener, som gjaldt tiden, før Jesus kommer igen, og tredje verdenskrig bryder ud.

1.

Før Jesus kommer igen, og den tredje verdenskrig bryder ud, vil der være en afspænding. Der bliver en lang fredsperiode mellem stormagterne. Folk vil lægge langsigtede planer. Her i Norge vil der blive nedrustet, og vi vil igen være uforberedte som 9. april 1940. Den tredje verdenskrig begynder på en måde, som ingen havde ventet, og fra helt uventet hold.

2.

Der vil komme et frafald uden sidestykke fra sand og ægte kristendom. Der bliver lunkenhed blandt de troende. De vil ikke længere være åbne og modtagelige for ransagende budskaber. Folk vil ikke bryde sig om at høre om synd og nåde, lov og evangelium, bod og bedring. En ny slags forkyndelse overtager talerstolene. Om at søge lykke, fremgang og materiel velstand. En slags lykkeforkyndelse griber om sig. Kirkerne begynder at stå tomme. Det samme sker med bedehusene. De troende vil ikke efterfølge Jesus på den smalle korsvej. Underholdning, kunst og kulturaktiviteter overtager mere og mere pladsen fremfor vækkelse, nød, anger og bodsmøder.

3.

Der bliver en moralsk opløsning, som vi ikke tidligere har oplevet. Folk lever som gifte uden at være gift. (Dengang fandtes begrebet samlever ikke). Der bliver stor urenhed før ægteskabet. Og der bliver megen utroskab i ægteskabet. Ja, selv i de kristne ægteskaber gør utroskaben sig gældende, og de opløses. Perverse synder begynder at gribe om sig. Og de bliver til og med godtaget i kristne kredse.

Tv kommer til at spille en stor rolle. Der bliver mange tv-stationer. (Dengang havde vi ikke ordet kanaler, så den gamle kvinde brugte ordet stationer, som det blev brugt om radio). Tv bliver fyldt med vold. Volden bliver til den tid underholdning for folk. Og den vold, som folk ser på tv, kommer til sidst til at præge større og mindre byer. Der bliver også vist intime samlivsscener. De mest intime forhold, som hører ægteskabet til, vil åbenlyst blive vist på tv. (Dengang, det blev sagt, sagde jeg, at det ikke var tilladt i offentlige udsendelser. Vi havde dengang en paragraf, som ikke tillod obskøne scener. Da sagde hun med hævet røst: ”Den vil de være ligeglade med, når tiden er inde”).

4.

Folk fra fattige lande strømmer til de rige lande. De kommer til Europa, til Skandinavien, og også til Norge. Der bliver mange af dem. Og folk begynder at synes dårligt om dem og blive hårde imod dem. (Da hun sagde dette, begyndte hun at græde). De bliver mere og mere behandlet som jøderne før krigen. Da vil målet for vore synder være fuldt. Krigen bryder ud. Først som en lille konflikt, en ubetydelig konflikt. Men den stopper ikke. Den tager til og breder sig. Til sidst udvikler den sig til en stor krig. Ved slutningen af denne store krig vil frygtelige våben blive taget i brug, bl.a. atomvåben. Luft, jord og vand bliver forgiftet og ødelagt. Folk fra de industrialiserede lande, Amerika, Europa, Australien, Japan og andre lignende områder må flygte. De kan ikke længere bo der. De forsøger at komme til de fattigste lande, som har undgået det værste. Men de vil ikke være særligt villige til at tage imod os, på samme måde som vi ikke var særligt villige til at tage imod dem.

Copyright © All Rights Reserved - Healing-aften.dk