Hjem / kontakt

Ulla og Martin Nissen


Du er velkommen til at ringe eller skrive til os. Altid gratis for dig.


Mob. 6177 4514


Mail: UllaOgMartinNissen@gmail.com


Velkommen til at se vor offentlige facebook og vor Youtube kanal med flere end 40 videoer

https://www.youtube.com/@MartinNissen


https://www.facebook.com/UllaogMartin.Nissen


Kan du huske udsendelserne i TV om åndernes magt?

Se manden som blev helbredt for dobbeltsyn, ved Guds kraft og i Jesu navn

Sidste nyt


Gratis foredrag på Kulturhuset Månen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev (2.sal)
Vi har haft mange foredrag i Haderslev og rundt omkring i landet. Mennesker har oplevet Guds kraft til frihed. Al ære til Jesus.


Hold øje med siden her og se hvornår vi har offentlige foredrag igen.


Vi tilbyder også at deltage til stuemøder m.v. hvor vi fortæller om den åndelige verden og hvor det er muligt at få håndspålæggelse og bøn i Jesu navn. Helbredelse for sygdom og plager er muligt, ligesom det er muligt at blive fri for dæmoner, som plager. Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere.


Du er også velkommen til bare at ringe til os, hvis du har nogle spørgsmål.


Ulla og Martin 


Hvem er Jesus -- lille film på 5 min.

Har du endnu ikke fået dette hæfte af os, så kan du læse det her, ved at klikke på hæftet i øverste højre hjørne (pop ud)

 

 

 

Der er en smal vej, som fører til himlen. Jesus siger, at de fleste mennesker, går på den vej som fører til fortabelsen. Men du kan i dag vende om til Gud og begynde at gå på den vej, som fører til himlen.

Dommedag er nær

 

Tiden er meget nær, hvor Guds dom over jorden vil komme.

 

Jesus Kristus har fortalt om nogle ting, der skal ske forinden. Alt dette er gået i opfyldelse og du kan læse mere om det i Bibelen.


Jesus siger også, at inden dommen, vil der være krige, hungersnød, jordskælv og pest. Det kommer før den endelige dom. Så corona-virus er forudsagt i bibelen. 

 

Du kan også læse mere om den dom, der snart kommer over jorden. I Johannes Åbenbaring kan du bl.a. læse om at stjerner falder ned på jorden. Solen bliver delvis formørket. En trediedel af menneskeheden bliver dræbt o.s.v.

 

Men måske tror du ikke, at der kommer dom over jorden? Dog har ca. 80% af danmarks befolkning bekræftet, at de tror på det. Ved Trosbekendelsen har de bekræftet, at Jesus Kristus vil komme for at dømme levende og døde.

 

Har Gud tidligere dømt ondskaben på jorden? Ja - alle har nok hørt om syndfloden - altså hvor Gud udryddede alle de ugudelige mennesker og kun nogle få blev frelst i Noahs ark.

 

Bibelen fortæller også at nogle byer, Sodoma og Gomorra blev udslettet på grund af stor synd og ondskab i disse byer.

 

Synes du det er godt at Gud snart straffer og sætter en stopper for synd og ondskab i verden? Eller synes du det er helt i orden at ondskaben i verden fortsætter og bare bliver værre og værre?

 

Gud er kærlig, hellig og en retfærdig dommer. Og hvis du har omvendt dig fra dine synder og i tro modtaget tilgivelse fra Jesus Kristus, ja så kan du se dommen i møde med god samvittighed.

 

En retfærdig dommer i det danske retssystem, vil også dømme mennesker, der overtræder de danske love.

 

Alle mennesker skal en dag efter døden, stå til regnskab over for Gud og blive dømt efter Guds lov. Du må ikke lyve, stjæle, slå ihjel, leve i utugt m.v. Den største synd er dog ikke at ville tro og adlyde Jesus Kristus. Og de mennesker bliver dømt til evig fortabelse. Jesus siger at vejen til fortabelsen er bred og vejen til himlen er smal.

 

Men hvad skal du gøre, for at få tilgivelse og komme til himlen en dag?

 

Det fortæller Jesus Kristus helt klart:

 

Du må omvende dig fra dine synder. Du må tro og adlyde Jesus Kristus. Du må døbes i vand og så får du Helligånden som gave. Netop Helligånden giver dig kraft til at leve det nye liv, uden at leve i vedvarende synd.

 

Det er muligt at få dette nye liv, fordi Jesus, Guds søn kom til jorden og døde på korset, for at betale for vore synder. Han tog den straf for synden, som vi skulle ha. Jesu blod renser os fra al synd, hvis vi vender om til Gud. På 3. dagen blev Jesus oprejst fra graven og lever i dag.

 

Videnskab bekræfter, at der er liv efter døden

 

I forbindelse med den hidtil mest omfattende undersøgelse på området er forskere nået frem til det resultat, at bevidstheden fortsætter selv efter at al hjerneaktivitet er stoppet. Vores sjæleliv og ånd er ikke afhængig af, at kroppen er funktionsdygtig. Dette bevis på et liv efter døden kommer fra en undersøgelse, som forskere på University of Southampton har foretaget og offentliggjort i tidsskriftet Resuscitation (genoplivning).

 

Det er jo det bibelen fortæller. Men dejlig når videnskaben kan bekræfte det, omend tusindvis af år efter, at det blev skrevet i bibelen.

Hvem er Gud og hvordan bliver du en discipel af Jesus Kristus og får evigt liv. Denne video er specielt lavet til skoler og institutioner, men alle kan få glæde af den. Se mere på LytTilJesus.dk

I denne corona-tid


Jeg har noget på hjerte til danskerne i denne corona-tid. Og jeg har valgt at dele mit budskab op i 2 dele. 


Først til dig, som endnu ikke er kristen:


Mange har nu fået forandret hverdagen pga af corona-krisen. Jeg vil opfordre dig til at bruge tiden til at søge Gud, din skaber. Gud ønsker kontakt med dig, men du har haft så travlt med så mange andre ting. Men det allervigtigste i livet, er at du får fællesskab med Gud, så du nu og også efter døden kan være sammen med Gud i himlen. Jesus siger, at de allerfleste går på den brede vej, som fører til fortabelsen. Men i dag kan du vende om til Gud. Du må vende om fra dine synder og bekende dine synder for Gud. Jesus døde på korset og opstod igen, for at betale prisen for dine synder. Men du må tro på Jesus og beslutte dig for at blive en Jesu discipel. Du må døbes i vand, i Jesu navn, på din egen bekendelse og så får du Helligånden som gave. Og så er du “født på ny” og begynder at gå på den vej som fører til himlen. Du må læse bibelen som er Guds ord og bede til Gud og i øvrigt søge fællesskab med andre af Jesu disciple. 


Jeg og Ulla vil gerne snakke med dig og bede for dig. Du er velkommen til at kontakte os. På hjemmesiden kan du også læse mere og ja der er også f.eks. link til en gratis online pionerskole, hvor du kan høre mere om f.eks. omvendelse og tro og dåb i vand og Helligånd. Gud elsker dig, og Jesus har på korset betalt prisen for vore synder, hvis vi vil tro og omvende os.  Gud er også hellig og retfærdig. Det betyder, at alle mennesker en dag skal stå til regnskab over for Gud. Og Gud lukker ikke syndere ind i himlen. Nej - alene mennesker, som har omvendt sig fra synd og adlyder Guds ord, kommer til himlen.


Et liv som Jesu discipel er ikke uden problemer. Men du får Guds fred og et håb, som går ud over denne verden.


Til dig som er kristen:


Jesus opfordrer os til at se frem til Jesu genkomst. Der vil ske voldsomme ting her i endetiden og det bliver en svær tid. Men det er jo altsammen forudsagt, så det må ikke skræmme os. Jesus har sagt at krig og jordskælv og hungersnød og pest kommer før at der kommer en dom over jorden. Det kan vi læse om i bibelen i Johannes Åbenbaring.


Som der står i bibelen, så må vi som Jesu disciple igen og igen bede og holde os til Guds ord og Helligåndens vejledning. Mange vil nemlig blive ført vild, her i endetiden. 


Vi skal ikke frygte sygdom og pest og dæmoner. Når vi underordner os Gud, kan vi stå djævelen imod, så han flygter. Og lad os så også være optaget af at fortælle danskerne om Jesus, som er Vejen, Sandheden og Livet. Det er egoistisk bare at holde det for os selv. Nej, lad os adlyde missionsbefalingen fra Jesus.


Når vi lever et helligt og gudfrygtigt liv, så har vi Guds fred og et fantastisk håb, som rækker ud over denne verden. 


Velkommen til denne hjemmeside.

 

Her kan du læse mere om Jesus og helbredelse ved Guds kraft, som altid er GRATIS for dig.

 

Og du kan læse om omvendelse til Gud, Guds plan med dit liv og om Guds kærlighed og tilgivelse.

 

Vi er ikke-kommercielle og er en del af et netværk / en bevægelse, som ikke går så højt op i kirkebygninger og præstelønninger, men i at være Jesu disciple.

 

Vi har oplevet Guds kærlighed og kraft i vore liv og ønsker at dele det ud til andre.


Kig rundt på denne hjemmeside. Foruden denne forside, kan du klikke videre til de næste sider:

De fik hjælp

Healing

Links

Husmenighed

 

 Jesus - Guds søn - døde på korset og opstod fra graven på 3. dagen. Alle mennesker har syndet og syndens løn er adskillelse fra Gud, nu og i evigheden. Men Jesus betalte prisen for vore synder på korset. Vil du tro og adlyde Jesus og blive en Jesu discipel? - så kan du få fællesskab med Gud og komme ind på den vej, som fører til himlen

 

Vend om til Gud


Dette hæfte bliver delt ud på gaderne i Danmark. Også i Haderslev er der rigtig mange unge mennesker, der gerne vil læse hæftet.


Indhold er bl.a.

Hvis Gud er god .... hvorfor er der så - så meget ondt i verden?

Perfekt kærlighed - findes den?

Hvad skal jeg bruge Jesus til?

Evigt liv i himlen?


Læs hæftet online her på siden


The Last Reformation.

Se video på 1,5 time om hvad Gud gør i hele verden lige nu - FANTASTISK.  Du kan blive helbredt ved Guds kraft ved at se med.

Er du plaget af angst?


Mange mennesker - børn og voksne er plaget af angst. Ved Guds kraft og bøn i Jesu navn, kan du blive fri for angst.


Ofte skyldes angst en dårlig åndelig påvirkning fra f.eks. voldsfilm eller okkulte ting. Det finder vi ud af ved den samtale vi tilbyder. Vi er ikke uddannede psykologer eller psykiatere, men gør det som Jesus har sagt vi kan gøre, når vi er Jesu discliple - helbrede de syge, ved håndspålæggelse og bøn i Jesu navn.


Vi har erfaring for at det virker.


Men vi anerkender også at mennesker kan få hjælp i det offentlige system. Og hvis det hjælper, så er det godt. Men vi hører også om mange , som ikke kan få hjælp der. Og det kan skyldes, at de ikke kender til den åndelige verden.


Husk at hjælp hos os, er gratis for dig.

Vil du være discipel af Jesus Kristus?


Velkommen til et discipeltræningsforløb i Haderslev


De første aftener vil være de grundlæggende emner om:

Omvendelse, tro, dåb i vand og dåb i Helligånd. Efterfølgende vil der være andre spændende emner, som f.eks. Gudsfrygt, hellighed, bøn, Helligåndens ledelse, hvordan helbrede de syge i Jesu navn og hvordan forkynder vi evangeliet?


Disse onsdags-aftener er for alle. Så uanset om du er en ny discipel af Jesus Kristus, eller du har været det i mange år, så er du velkommen. Og der vil ikke kun være teori, men også træning :-)


Foruden undervisning i de forskellige emner, vil der hver aften også være tid til bøn, lovsang, kaffe, spørgsmål og erfaringsudveksling.


Jesu missionsbefaling lyder således (Matt. kap. 28):


Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.


Det er gratis at deltage og tilmelding kan ske på mob. 6177 4514 eller mail.


Tager vi medicin fra folk?

 

Vi er jo rigtig mange af Jesu disciple - også i Haderslev Husmenighed -  som beder for mennesker, som er plaget af sygdom og dæmoner.

 

Og vi hører igen og igen fra mennesker, at de påstår, at smerter og sygdom og dæmoner er forsvundet. Se eksempler her på siden.

 

Men hvordan skal vi forholde os til medicinen? Ja mange gange giver det sig selv. Når folk bliver helbredt for ryg - og nakkesmerter ved håndspålæggelse og bøn i Jesu navn, så holder de jo bare op med at tage smertestillende medicin.

 

Ofte kan det være svært straks at konstatere, om sygdommen er væk. Og vi læser i bibelen om nogle spedalske, der blev helbredt af Jesus. Og da siger Jesus til dem: “Gå hen og lad jer syne af præsterne”, som var datidens læger. Og det samme kan vi sige til mennesker i dag, som vi har bedt for. Lad lægen tjekke dig og spørg om du skal fortsætte med medicinen.

 

Een af vore venner var plaget af hjerteproblemer. Og han fik en kristen ven til at bede til Jesus om helbredelse. Men han syntes, at han fik det meget værre med svimmelhed m.v., så han gik til lægen. Lægen siger så, at hjertet har det fint, men han skal stoppe med medicin. Det var medicinen til et rask hjerte, der gjorde at han blev svimmel.

 

Nej - vi tager ikke medicin fra folk. Det er noget, som lægerne har forstand på. Og nogle gange kommer helbredelse gradvist, og da kan lægen nedtrappe medicinen.

 

I TV2 programmet med “Guds bedste børn” forsøger TV at give indtryk af, at den kristne prædikant Torben Søndergaard tager medicin fra folk. Men det gør han jo ikke. Men de klipper, så det kan lyde sådan. Men heldigvis, fik han i nyhederne lejlighed til at sige til danskerne, at Jesus kan helbrede alle sygdomme - men lad lægerne tjekke det med medicinen.

 

 

 

 

 

Se denne film fra TLR - og du kan sætte danske undertekster på, via indstillinger på videoen.

Dommedag er nær


På denne video, svarer jeg på et spørgsmål, som blev stillet i Avisen Danmark. "Hvad skal vi gøre ved dommedag?"

Gratis foredrag om tro og den åndelige verden


Vi holder foredrag / samtaler i kulturhuse, borgerforeninger, uddannelsessteder eller private hjem.

Og vi har fået tilbagemeldinger om, at det har været en øjenåbner


Ønsker du også et GRATIS foredrag / samtale, så kontakt os gerne.


Er der et emne, der har særlig interesse, så kan vi aftale indholdet. Vi vil også gerne, at der er plads til dialog og spørgsmål. Og selvfølgelig håndspålæggelse til helbredelse eller befrielse for dæmoner, hvis der er behov for det.


Du er også velkommen til at ringe til os. Vi kan også mødes efter nærmere aftale om tidspunkt og sted.

Mennesker bliver helbredt af Jesus ved Kløften festival i Haderslev

Dommen begynder med Guds hus


I bibelen læser vi i Peters første brev bl.a.

“For nu er det tiden, da dommen tager sin begyndelse, og den begynder med Guds hus; men når den begynder med os, hvilken ende vil det så ikke tage med dem, der er ulydige mod Guds evangelium?  Hvis den retfærdige med nød og næppe frelses, hvordan vil den ugudelige og synderen da være stedt? Derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber.”


Corona-krisen har ramt hele verden og den rammer også Guds hus. 


Men hvad er det nu for noget? Mange “kristne” siger, at nu må vi stå imod djævelen i hele verden, for denne corona kommer fra fjenden. Men der sker intet, uden at Gud har tilladt det. Hele verden bliver rystet i øjeblikket - ja og Gud har tilladt det. Hvorfor mon?


Vi læser i Johs. Åbenbaring i bibelen om en kommende dom, som bliver virkelig voldsom. Læs selv. Og krig og jordskælv og pest (corona-virus) er bare en forsmag på den kommende dom.


Du har måske hørt præsten prædike om, at Gud er en kærlig Gud? Ja Gud er kærlig, men også hellig og retfærdig. Gud ser den lovløshed og ugudelighed, som præger verden. Og Gud tillader at der kommer ulykker og pest. Og mon ikke at mange i denne tid søger Gud og beder til Gud? Det tror jeg. Og den der søger Gud oprigtig, vil finde Gud vor skaber og erkende at Jesus Kristus er Vejen, Sandheden og Livet. 


Livet er kort og evigheden er i enten himlen eller helvede. Inden du dør, må du vælge om du vil følge Jesus Kristus, som er den eneste vej til himlen. Ja - du vil erfare Guds kærlighed, hvis du vil vende om til Gud. Ellers vil du en dag blive dømt af Gud og kastet i helvede.


Men hvorfor starter dommen med Guds hus?


Jeg tror at Gud er bedrøvet over tilstanden i kirker og frikirker. Mange steder bliver der forkyndt et falsk og fordrejet evangelium. Og folk går mere op i fine bygninger og lydudstyr og hierarki og penge, end at adlyde Guds ord. Vi har en folkekirke, som fortæller, at alle er på vej til himlen.  Men det er jo en kæmpeløgn. Lidt vand på et babyhoved frelser altså ingen mennesker. Der er ingen forkyndelse om omvendelse fra synd. Det glemmer man iøvrigt også i mange frikirker. Hvornår har du sidst hørt et citat fra Jesus “gå bort og synd ikke mere”


Derfor vil jeg opfordre alle til at læse bibelen. Start i det nye testamente og læs det hele i sammenhæng. Så kan du selv se, hvad Guds ord siger, og du kan adlyde det. På dommens dag nytter det ikke at du siger  “jamen min præst sagde”


I øvrigt er det forkert at sige “min præst” for alle Jesu disciple er præster. Og vi skal ikke følge mennesker, men Guds ord.


På dommens dag nytter det ikke, at du siger “det vidste jeg ikke” For alle har mulighed for at læse bibelen, som er Guds ord til os. Mange har også fået ekstra tid nu i forbindelse med corona-krisen.


Ønsker du at blive frelst, så må du omvende dig fra synd og tro og adlyde Jesus og så blive døbt i vand, på din egen bekendelse. Så skal du få Helligånden som gave. Når du har læst bibelen, så vil du se, at det er hvad der står skrevet. Så når nogen prædiker en anden vej til frelse, så er det løgnetale.


Desværre er der mange kirkegængere, som slet ikke er på vej til himlen. Så derfor - benyt corona-krisen til at søge Gud og læse i bibelen. De første kristne samledes i hjemmene. Måske vil de sidste kristne også samles i hjemmene. Ja under corona-krisen, er det slet ikke tilladt at mange samles i store kirkebygninger. Men personligt synes jeg også, at det er langt bedre, at samles i mindre grupper. 


Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål, eller du gerne vil døbes i vand i Jesu navn.


Til sidst vil jeg sige til dig, som lever helligt og gudfrygtigt. Du kan være tryg. Du kan stå djævelen imod. Det er satan der kommer med sygdom og dæmoner og frygt. Men Jesus er større. Og i Jesu navn kan du bede for dig selv og dem du er sammen med. 


Jesus siger også, at vi skal være tilfreds, hvis det går os som vores herre. Og derfor kan vi forvente forfølgelse og bagtalelse, når vi er gudfrygtige. Vi har Guds fred og tilhører Gud, om vi lever eller dør. Og rigtig mange kristne er i de sidste par tusind år blevet dræbt, fordi de holdt fast ved troen på Jesus Kristus. 


Men fortsæt med at “stadig gøre det gode”, som der står i bibelverset øverst. Det betyder bl.a. at vi skal holde fast i troen på Jesus og bede og fortælle andre om Jesus, mens vi venter på Jesu genkomst. Jesus har beredt en evig bolig til os som tror. Gud velsigne dig.


Se denne video om hvad vi gør ved rensning for ånder og spøgelser


Hvordan bliver vi frelst?


Vi har den glæde at være med i et netværk af husmenighedsledere i vort land. Og vi kan alle se den bibelske måde at blive frelst på


1) tro og lydighed til Jesus


2) omvendelse fra synd


3) efter omvendelse kommer dåb i vand


4) Helligånden som gave efter dåb i vand


5) Vi må holde fast ved troen og adlyde Guds bud helt til enden, for at blive frelst. Vi tror ikke på een gang frelst, altid frelst. Mange vil falde fra troen siger Jesus


Dæmonernes nat, Tv-udsendelse på DR2 med Lasse Spang Olsen


Ulla og jeg medvirker i et par minutter i denne udsendelse.


Her har vi lavet en lille video om udsendelsen. Derudover fortæller vi hvorfor så mange danskere er plaget af dæmoner. Og vi fortæller hvordan du kan blive fri ved Guds kraft og hvordan du kan bevare din frihed.Er du ført vild?

Har du også fået vort visitkort?

Åbent brev til borgmesteren i Haderslev - om yoga i børnehaver og skoler:

 

Kære borgmester Gejl

 

Vi er sikker på at du ønsker, at borgerne i Haderslev Kommune skal have de bedst mulige forhold.

 

Derfor undrer det os, at der i Haderslev Kommune gives yoga og mindfulness til børn i børnehaveklassen i Folkeskolen i Nustrup.

 

Vi ved, at det kan medføre psykiske problemer for børnene på lidt længere sigt. Det er der masser af eksempler på.

 

Derfor vil vi gerne advare mod yoga og mindfulness,

 

Lad os forklare det lidt mere.

 

Yoga og mindfulness stammer fra østens religioner. Og det er en måde at åbne op for en åndelig påvirkning af børnene. Umiddelbart kan det virke, som om børnene får det bedre. Men på lidt længere sigt, kan det medføre depression og psykiske problemer. Det er ikke bare en påstand, men det er hvad mange mennesker fortæller, som har prøvet yoga. Vi har personlig haft kontakt med mennesker, som har prøvet yoga og de bekræfter at det giver en dårlig åndelig påvirkning i form af depression og psykiske problemer. Ja også en tidligere alternativ behandler, advarer stærkt mod yoga. Du kan læse mere om det på www.healing-aften.dk

 

Gymnastik til børn er sundt. Men lad være med at blande yoga og åndedrætsøvelser og fantasirejser ind i det. Det er åndeligt og er en indgang for mørke kræfter (dæmoner).

 

Har forældrene givet deres skriftlige tilladelse til denne åndelige påvirkning fra østens religioner?

 

I stedet for at påvirke børnene med østens religioner, vil vi anbefale, at børnene får kristendomsundervisning og lærer "fadervor". Her beder vi bl.a. "fri os fra det onde". Vi bor jo i et kristent land står der i regeringsgrundlaget. Ja endog i Grundloven står der, at staten skal understøtte den evangelisk lutherske lære. Så er der nogen der siger, at vi ikke må forkynde kristentro i folkeskolen, men kun oplyse om kristentroen. Men må man så påtvinge børnene østens religioner og praksis, som strider imod den evangelisk lutherske lære?

 

Vi tilslutter os Trosbekendelsen, som lyder i Folkekirken, husmenigheder, frikirker m.v. Da siger vi bl.a. "Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber......"

 

Vi håber at du straks vil sætte en stopper for yoga og mindfulness i Folkeskolen i vor kommune. I modsat fald, vil vi gerne have oplyst, hvad næste klageinstans er.

 

NB Dette brev er sendt som åbent brev og samtidig sendt til medierne.

 

Venlig hilsen

 

Ulla og Martin Nissen initiativtagere til Haderslev Husmenighed 

 

 Kom tilbage til Gud

Se mere på www.JesusFrelser.dk


Afbrænding af ubibelske religiøse ritualer i Haderslev


Jeg kan oplyse, at jeg i den 5.4.2020 palmesøndag har afbrændt 2 religiøse ritualer, foran domkirken i Haderslev. Det kan ses på video ovenfor.


For 500 år siden afbrændte Martin Luther nogle religiøse skrifter fra Katolsk Kirke, som er i modstrid med bibelens lære. F. eks. lærte de (og vistnok også stadigvæk nogle steder) at forældre og familiemedlemmer kan komme hurtigere ud af skærsilden, hvis der betales penge til Katolsk Kirke. Der er en grund til at der kunne bygges store og dyre bygninger. Og præsterne kunne bilde folk alt mulig ind, da bibelen kun var på latin.


 Men Martin Luther fik ikke afbrændt alle forkerte skrifter. Bl.a. det ubibelske ritual om vand på babyhoveder (barnedåb) Barnedåb findes ikke i bibelen og kan selvfølgelig ikke frelse mennesker. Nej - kun omvendelse fra synd og tro på Jesus Kristus, dåb i vand i Jesu navn på egen bekendelse og Helligåndens dåb, fører dig ind på den vej, som fører til himlen. Jesus siger, at de fleste går på den brede vej, som fører til fortabelsen. Frelsen er mulig, fordi Jesus døde på korset, for at betale for vore synder. Det betyder ikke at alle frelses, men kun dem der omvender sig fra synd, tror og adlyder Jesus, og bliver døbt i vand og Helligånd.


Et andet ubibelsk ritual var ikke indført for 500 år siden. Så det var Luther ikke skyld i, nemlig ritual for vielse af homoseksuelle i Folkekirken.
Men her 500 år efter, er der en anden Martin, der har afbrændt disse ubibelske religiøse ritualer. Og det er Martin Nissen fra Haderslev Husmenighed. Og afbrændingen skete palmesøndag den 5.4.2020. Og begge ritualer brændte rigtig godt.


 Nu er bibelen tilgængelig på dansk. Så nu kan alle selv tjekke, at det jeg skriver er rigtig. Der er også andre ting som præsterne forkynder i katolske, lutherske og frikirker, som ikke stemmer med bibelens lære. Så man må selv læse i bibelen. På dommens dag kan man ikke sige "det sagde min præst" eller "det vidste jeg ikke" Jeg ønsker for mennesker, at de fra i dag vil være Jesu disciple
Se mange flere videoer på vor youtube kanal


Youtube.com/@MartinNissenAndagter

Her er en oversigt over nogle af vore andagter. De kan altid ses her på min (Martins) offentlige facebook. Der kommer flere, om Gud vil og vi lever


23.05.2020 Menneskelig kontrol eller Helligåndens ledelse https://bit.ly/2XC4mkB
20.05.2020 Våg og bed, for at du kan undslippe https://bit.ly/2AguREa
18.05.2020 Er du en doven tjener? https://bit.ly/2B06Cun
13.05.2020 Gademission i Haderslev https://bit.ly/2X8tKzG
11.05.2020 Vildledende ånder https://bit.ly/3d9dTGl
09.05.2020 Tag Guds fulde rustning på https://bit.ly/3daY3Lv
07.05.2020 Død, bortrykkelse, himmel eller ildsøen https://bit.ly/2X5hM9U
06.05.2020 Jordens undergang https://bit.ly/2TLt0OO
04.05.2020 Jesus er verdens lys https://bit.ly/3d7rLkw
03.05.2020 Jesu genkomst i år 2030? https://bit.ly/3d8iRmN
02.05.2020 Prøvelser skaber udholdenhed https://bit.ly/36yl5cT
01.05.2020 Hvad skal vi gøre? https://bit.ly/2AgtPbg
30.04.2020 Kom til Jesus og få det levende vand https://bit.ly/3gvtH8w
29.04.2020 Fornægter du kraften, til et helligt liv? https://bit.ly/2X9IrCt
28.04.2020 Tag ikke dyrets mærke på dig https://bit.ly/3ekYaEk
27.04.2020 Hvordan blive født på ny? https://bit.ly/2TIgrna
26.04.2020 Er du rig, men dog fattig? https://bit.ly/2B8PR0h
25.04.2020 Hold IKKE afstand - til Gud https://bit.ly/2TJAqlG
24.04.2020 Giv og der skal gives jer https://bit.ly/3c84hug
23.04.2020 Åbenbaring om hvad der snart skal ske https://bit.ly/3d8igS5
22.04.2020 Du er overvåget 24 / 7 https://bit.ly/2X6WJDI
21.04.2020 Fører alle veje til Gud? https://bit.ly/2TKC5HC
20.04.2020 Gør mennesker til Jesu disciple https://bit.ly/3enB2Fp
19.04.2020 Du skal uddrive dæmoner i Jesu navn https://bit.ly/2AhBRRb
18.04.2020 Skab i mig Gud, et rent hjerte https://bit.ly/2XC9Vzv
17.04.2020 Hvilken tro frelser? https://bit.ly/3dkQHVG
16.04.2020 Bed for dronningen https://bit.ly/2M6dnNu
15.04.2020 Dåb i vand - og reflektioner https://bit.ly/36MjiRH
14.04.2020 Babydåb er falsk lære https://bit.ly/3c3EF1z
13.04.2020 Det brændte i hjerterne https://bit.ly/2B8OHSt
12.04.2020 Jesus er opstanden https://bit.ly/3enCrMa
11.04.2020 Du dør, og hvad sker der så? https://bit.ly/2ZJIZkk
10.04.2020 Hvorfor skulle Jesus dø på korset? https://bit.ly/2TIwBgq
09.04.2020 Skærtorsdag, hvor vi deler nadveren https://bit.ly/2ZGTF2T
08.04.2020 Omvendelse til Gud og omvendelse fra synd https://bit.ly/3gDOVBo
07.04.2020 Vi skal tilbede Gud og Gud alene https://bit.ly/2AgrRro
06.04.2020 Bøger med trolddom brændes af og Guds ord har fremgang https://bit.ly/2ZKczWW
05.04.2020 Palmesøndag og afbrænding af forkerte religiøse ritualer https://bit.ly/36yCUbK
04.04.2020 Bliver du forfulgt? https://bit.ly/2ZEW2n3
03.04.2020 Corona og kirkebygninger https://bit.ly/3d8uPgv
02.04.2020 Til de hellige og gudfrygtige https://bit.ly/36zpb4m
01.04.2020 Ikke enhver som siger herre herre kommer ind i Guds rige https://bit.ly/2AbY6YU
31.03.2020 Guds folk, forbered jer https://bit.ly/3canFXs
30.03.2020 Velkommen i vor stue - hør Guds ord https://bit.ly/3c9seBi
29.03.2020 Min debut som søndags internet prædikant https://bit.ly/2Ab0P4S

Er du virkelig født på ny? Mange "kristne" lever i synd og er ikke født på ny

Tjek dig selv - er du født på ny?


Der findes mange mennesker i kirkerne i dag, som slet ikke er født på ny. Er du een af dem?

Lyt godt efter. Det er vigtigt. Er du ikke født på ny, så er du på vej til helvede.

Synden fører mennesker til helvede.

Jesus kom for at frelse os fra vore synder. Jesu død på korset er vor mulighed for redning. Vi må tro på Jesus og at Jesus - Guds søn betalte prisen for vore synder, så vi kan få tilgivelse og blive fri for syndens magt..


Første betingelse er at du erkender at du er en synder

Du har et ærligt ønske om at blive fri for alle dine synder. Nævn dem bare een efter een. Hvis du ikke virkelig har et ønske om at blive fri for dine synder, kan du ikke blive født på ny og du er ikke født på ny.


Dåb i vand i Jesu navn, hvor det gamle liv begraves med Kristus og et nyt liv oprejses sammen med Jesus. Og dåb uden omvendelse, frelser ingen. i Biblen i Romerbrevet kap. 6 ser vi hvordan vi i dåb i vand kan begrave det gamle syndige liv, så det ikke længere har magt over os. Nu har vi kraft til at sige nej til syndens fristelser.


Dåb i Helligånden, så er vi født på ny og starter på den vej, som fører til himlen. Helligånden giver os kraft til at leve det nye liv. Vi er efter dåb i vand, iført Kristus.

Vi er ikke frelst, før vi har fuldført løbet. Tjek om du er virkelig født på ny. Er du virkelig blevet fri for den syndige livsstil. 

Tro og lydighed til Jesus, omvendelse fra synd og derefter dåb i vand og dåb i Helligånden, er altsammen en del af frelsen. Alle dele er nødvendige. 


En læge som har en patient med hurtigtvoksende kræft, kan gi en medicin. Men hvis patienten ikke vil ta medicinen, så dør patienten. På samme måde med dig. Du har noget i dig, som vil slå dig ihjel. Det er synden. Vil kræftpatienten være tilfreds hvis 90 eller 95 % af kræften er væk? Nej patienten ønsker at 100% er væk. Hvordan med dig? Er du tilfreds når du er blevet fri for 90% af dine synder? Nej - de sidste 10% kan føre dig til helvede. Jeg havde en synd i mit liv som jeg havde svært ved at komme af med. Jeg bad til Gud og fastede og jeg blev fri for denne synd. Betyder det at jeg nu er syndfri ligesom Jesus?. Nej, jeg kan falde i synd og f.eks. sige et hårdt ord til min kone. Det må jeg få frem i lyset og bekende og så er der straks tilgivelse. 1. Johs brev kap.1    I samme brev læser vi, at når vi er Guds børn, kan vi ikke synde - vedvarende - og tegnet på at vi er Guds børn, at vi er født på ny, er at vi holder Guds bud.

Tjek om du virkelig er født på ny. Hvis du ikke brændende ønsker at være fri for synd, så er du ikke født på ny og kan heller ikke blive det.


Hvis du ikke har kærlighed til sandheden, så får du lov til at tro på løgnen. 2. Tess. kap.2 Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere  og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst.  Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen,  for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt.

Er der flere kendetegn på at du er født på ny? Ja at begynder at snakke og bede til din far i himlen. Vor far, du som er i himlen. Hvis du er født på ny og er et Guds barn, så har du fået en far i himlen, som du beder til.


En nyfødt vil ha mælk. Hvis du er født på ny, vil du længes efter åndelig føde i Guds ord. Så hvis du ikke længes efter at læse og grunde over Guds ord i bibelen, så tvivler jeg på at du er født på ny. 1. Peter 2:  og som nyfødte børn hige efter  ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse


Lad mig sige, som det er. Der findes virkelig mange i kirkerne og også frikirkerne, som slet ikke er født på ny. Og det skyldes også, at der mange steder er en falsk forkyndelse, hvor der ikke tales om omvendelse fra synd og frihed fra synden. Disse forkyndere vil stå til ansvar for at forkynde et forvrænget evangelium og er ansvarlig for at føre folk vild. Ap g. 20: 27 Paulus siger, at -  det ikke er mit ansvar, hvis nogen af jer forspilder jeres liv,  for jeg har ikke undladt at forkynde jer alt, hvad der er Guds vilje


Er det et nemt liv at være en Jesu discipel? Nej - men vi er lovet modstand, når vi vil leve et helligt og gudfrygtigt liv. Men den smalle vej, med et rent hjerte og Guds fred, fører til evigt liv. Vil du med ind på den smalle vej?


Kontakt os gerne via hjemmesiden OplevGudsKraft.dk


Det er Guds kraft der sætter os i stand til at blive født på ny og leve et helligt liv. 


Se mere på de næste sider


De fik hjælp

Healing
Links
Husmenighed