Husmenighed

OplevGudsKraft.dk

Healing-aften.dk

Haderslev-Husmenighed.dk

Ulla og Martin Nissen


Du er velkommen til at ringe eller skrive til os. Altid gratis for dig.


Mob. 6177 4514


Mail: UllaOgMartinNissen@gmail.com

 

 

Kirke er mennesker

 

Jesus var tømrer, men Han byggede ikke en eneste kirkebygning, da Han var på jorden.

 

I stedet underviste Han mennesker i husene eller på offentlige steder.

 

Haderslev Husmenighed ønsker at være et levende fællesskab af mennesker, der elsker Jesus Kristus.

 

Foruden samlinger i forskellige huse, ønsker vi at forkynde de gode nyheder om Jesus Kristus, på offentlige steder, så endnu flere mennesker kommer til tro.

 

Haderslev Husmenighed tilbyder også et fællesskab, hvor der lægges vægt på dialog og frihed.

 

Der er ingen medlemskartotek eller kontingent, da der ikke skal betales til bygninger eller lønninger.

 

Haderslev Husmenighed er bygget af levende stene.

 

 

Se denne lille video om at gøre disciple:

Gademission i Haderslev. Rigtig mange vil gerne have en snak om Jesus og have en håndspålæggelse og bøn i Jesu navn. Det sker lige midt på gågaden, at mennesker bliver helbredt. Tak Jesus


Se en fantastisk video

- på 1,5 time.Den viser hvad Gud gør lige nu i hele verden. Mennesker vender sig bort fra synd og modtager tilgivelse og helbredelse fra Jesus Kristus. De bliver døbt i vand og modtager en dåb i Helligånden. Ligesom de første kristne, som vi læser om i Bibelen i Apostlenes Gerninger.

Født på ny


Du kan blive født på ny, ved omvendelse fra synd og ved tro på Jesus Kristus. Ved dåb i vand, bliver synderne vasket af og du får herefter Helligånden som gave. Tegnet på at du er døbt med Helligånden, er tungetalen. Du er velkommen til at kontakte os og høre mere.

Det er vigtig at blive født på nu. Så vil også evigheden være sammen med Gud. Ellers er det helvede der venter. Og de fleste mennesker går på den vej, som fører til fortabelsen, siger Jesus.

Evolution eller Gud som skaberen


Se en god video. Og du kan sætte undertekster på, via indstillinger


https://youtu.be/U0u3-2CGOMQ

En dejlig sang om dåb i vand, hvor synden vaskes bort og et nyt liv starter med Jesus.


Discipelskabsdag


Haderslev Husmenighed er en del af et stort netværk af Jesu disciple i Danmark og udlandet. Her kan du se en video fra en discipelskabsdag i Egtved den 16.3.2019

 

Ulla og Martin Nissen har taget initiativ til dannelse af Haderslev Husmenighed

 

Når vi har valgt at danne en husmenighed, så er det ikke kun fordi vi ønsker at fravælge traditionelle kirkebygninger, struktur, lønninger m.v.

 

Men vi ønsker, at sammenkomster skal være enkelt - med Jesus Kristus i centrum.

Og så ønsker vi at fællesskabet i husmenigheden, skal være præget af bibelens anvisning:

 

"Når I kommer sammen, så bør I hver især komme med noget, der kan styrke fællesskabet. Èn kan synge en salme, én kan undervise og én kan komme med en åbenbaring. Èn kan bringe et budskab i tunger, og èn kan udelægge det. Der skal både være opmuntring og formaning"

 

Vi tror at Helligånden kan tale til alle, og bruge alle.

 

 

 

 

 

Missionsbefaling

 

Haderslev Husmenighed tager Missionsbefalingen alvorlig. Ikke af pligt, men fordi vi ønsker, at endnu flere må lære Jesus Kristus at kende - og blive disciple af Jesus Kristus

 

Hver uge er vi gademission, hvor vi fortæller de gode nyheder til mennesker. At Jesus Kristus kan frelse mennesker fra synd og sygdom.

 

Når vi på gaden beder for mennesker i Jesu navn, så er der rigtig mange mennesker, der påstår, at smerter m.v. forsvinder. Al ære til Jesus Kristus.

 

Ring til os på mob. 6177 4514 hvis du gerne vil med på gaden og opleve at mennesker bliver helbredt i Jesu navn.

 

 

Hvad tror vi på?

 

Vi tror at Bibelen er Guds ord. Og det er det vi bygger på.

Derudover kan vi tilslutte os trosbekendelsen, som den lyder i Folkekirken, Husmenigheder og frikirker.

 

 

Gud er kærlighed

 

Gud elskede nemlig verden så højt, at Han gav sin eneste Søn, for at enhver, der tror på Ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv.

 

NB Hvad betyder det at TRO? Det betyder at adlyde Gud. Når vi vender om til Gud og vender os bort fra syndens vej, så er der tilgivelse fra Gud for vore synder.  Og så er der evigt liv.

 

 

Jesus i centrum

 

Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvad de første kristne talte med hinanden om, når de kom sammen.

 

I de første huskirker var der mennesker, der havde set eller hørt Jesus.

 

- Jeg var med, da Jesus viste sig efter opstandelsen .....

 

- Jeg hørte Jesus sige ....

 

I Haderslev Husmenighed er det også Jesus, der er i centrum.

 

Jesus Kristus er den grundvold vi bygger på.

Jesu død på korset og opstandelse fra graven på 3. dagen er årsagen til at vi kan blive frelst fra vore synder. Det sker når vi vender om til Gud og tager imod frelse i tro.

 

 

Hvornår samles vi?

 

Vi har samlinger i forskellige hjem, hvor alle kan bidrage med inspiration fra Helligånden, og fortælle hvad du har oplevet.

 

Og vi synger og tilbeder Gud og beder for hinanden.

 

Hvis du ønsker at være med, er du velkommen til at kontakte os.

 

 

Bibeltro eller humanist?


Præsten Francis Chan siger:


"- Jeg er så bekymret og bange for, at selv om du sidder i Kirken, så vil du ende i Helvede.

- Jeg ønsker ikke at vildlede nogen til at tro, at de er på vej til Himlen, når de ikke er det.

- Nogle af jer kæmper med helbredet, arbejdsløshed, ægteskabet, o.a., og det er jeg ked af. Men INTET bekymrer mig så meget som dette. For dette gælder for EVIGT.

- Præster og prædikanter fremstiller en helt anden Jesus end den Jesus vi møder i Bibelen.

- De prædiker et ansvarsløst, lallegladt liv, - uden kampe, uden konsekvenser, uden straf og uden fortabelse.

- Jesus siger noget helt andet.

- Han tilbyder ingen underholdning, ingen aktivitetsprogrammer, ingen gudstjenester, ingen rigdom, ingen flugt, ingen skilsmisser, ingen lette løsninger, intet let liv, ingen undskyldninger.

- Bibelens Jesus lover dig derimod daglig kamp mod denne Verden, daglig omvendelse, daglig forfølgelse, hån og spot.

- Bibelens Jesus kræver, at du vender 180 grader, bliver født på ny, følger i hans fodspor, lever et helligt liv.

- Bibelens Jesus er en helt anden Jesus.

- Når du står foran Gud slipper du ikke afsted med at proklamere "uvidenhed" om Jesu' befalinger. For det er dit eget ansvar, at tage Bibelen frem og læse Jesu' befalinger til dig.

- Vil du ikke nok gøre det NU - for hele din fremtidige eksistens afhænger af det!"


(Francis Chan)
Frihed i Jesus KristusJesus siger, at “Enhver, som gør synden, er syndens træl”Men Jesus siger også “Hvis altså Sønnen (Jesus) får gjort jer frie, skal I være virkelig frie”Så spørgsmålet er, hvordan vi kan blive fri for synden, som adskiller mennesker fra Gud.Jesus og apostlene siger det så klart, at det ikke kan misforståes.Ved omvendelse, tro på Jesus, dåb i vand og dåb i Helligånden. Og vi kan se hele vejen igennem Apostlenes Gerninger, at det var det, der blev forkyndt og praktiseret. Og omvendelse og tro kommer altid før dåb.Desværre bliver det fulde evangelium - fyldt med kraft, ikke så tit forkyndt i dagens Danmark. Mange glemmer at forkynde omvendelse fra synd og at dåb i vand betyder begravelse af det gamle syndige menneske og at vi derefter opstår sammen med Kristus til et nyt liv.Dåb i Helligånden er nødvendig for at få kraft til det nye liv. Se hvad der står i Rom. 8:


“Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemes gerninger, skal I leve”Paulus skriver, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. “I det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem”Hvad er det for en kraft, som mange fornægter i dag? Jo det er kraften i det fulde evangelium, som giver kraft til at leve et helligt liv og ikke være syndens træl.Vi kan anbefale at lytte til disse 20 lektioner fra Pionerskolen


Det er Torben Søndergaard der underviser og undervisningen er baseret på bibelen. Han ønsker, at vi skal praktisere kristentroen på samme måde, som vi læser i Apostlenes Gerninger


Klik her:


http://www.mission.dk/pionerskolen.html

Se denne video om at kickstarte dit kristne liv.


Videoen er en enkelt lektion af den gratis online Bibelskole, som varmt kan anbefales


Se mere på: www.Mission.dk

Vil du også gerne med i et lille og levende kristent fællesskab?


Sådanne fællesskaber blomstrer op mange steder i Danmark. Og de er kendetegnet ved, at ikke kun nogle få er involveret.


Men når Jesus virkelig er Herre i vort liv, så er der frihed til at Helligånden kan virke i hver enkelt, til fælles gavn.


En lille gruppe brændende disciple kan udrette mere end en stor kirke, hvor mange er passive.


Du er velkommen til at kontakte os og du kan sikkert komme med i et lille discipelfællesskab i nærheden af din bopæl.


Gud gør noget nyt i vort land.

På videoen herover, kan du høre Emanuel Minos - på norsk - fortælle om Jesu genkomst og 3. verdenskrig

Flygtninge og 3. verdenskrig
I forbindelse med den flygtningestrøm vi ser nu, kommer vi til at tænke på det syn, som en gammel dame fra Norge, havde i 1968. Synet blev fortalt til den norske evangelist Emanuel Minos. Vi havde den glæde at møde Emanuel Minos på Pottemagerens Hus for nogle år siden. Da han hørte om synet i 1968, skrev han det ned, men gemte det i en skuffe i mange år, da han syntes at det, der blev fortalt, var helt uvirkeligt. Men nu er næsten alt gået i opfyldelse og flygtningestrømmen er det vi ser lige nu. Tiden er kort inden Jesus kommer igen. Vi vil gerne med dette opslag, opfordre alle til at bruge tiden rigtig. Vende om til Gud og ikke længere leve i synd. Forkynde evangeliet om Jesus Kristus, så mennesker må blive Jesu disciple. Da vil der være fremtid og håb. Da venter himlen i stedet for helvede.


Synet


Den gamle kvinde fortalte:


Det var, som om et kort blev rullet ud foran mig. Jeg så det med mine naturlige øjne. På kortet var alle verdensdele indtegnet. Jeg lagde mærke til Europa, Skandinavien og Norge. Jeg så nogle scener, som gjaldt tiden, før Jesus kommer igen, og tredje verdenskrig bryder ud.

1.

Før Jesus kommer igen, og den tredje verdenskrig bryder ud, vil der være en afspænding. Der bliver en lang fredsperiode mellem stormagterne. Folk vil lægge langsigtede planer. Her i Norge vil der blive nedrustet, og vi vil igen være uforberedte som 9. april 1940. Den tredje verdenskrig begynder på en måde, som ingen havde ventet, og fra helt uventet hold.

2.

Der vil komme et frafald uden sidestykke fra sand og ægte kristendom. Der bliver lunkenhed blandt de troende. De vil ikke længere være åbne og modtagelige for ransagende budskaber. Folk vil ikke bryde sig om at høre om synd og nåde, lov og evangelium, bod og bedring. En ny slags forkyndelse overtager talerstolene. Om at søge lykke, fremgang og materiel velstand. En slags lykkeforkyndelse griber om sig. Kirkerne begynder at stå tomme. Det samme sker med bedehusene. De troende vil ikke efterfølge Jesus på den smalle korsvej. Underholdning, kunst og kulturaktiviteter overtager mere og mere pladsen fremfor vækkelse, nød, anger og bodsmøder.

3.

Der bliver en moralsk opløsning, som vi ikke tidligere har oplevet. Folk lever som gifte uden at være gift. (Dengang fandtes begrebet samlever ikke). Der bliver stor urenhed før ægteskabet. Og der bliver megen utroskab i ægteskabet. Ja, selv i de kristne ægteskaber gør utroskaben sig gældende, og de opløses. Perverse synder begynder at gribe om sig. Og de bliver til og med godtaget i kristne kredse.

Tv kommer til at spille en stor rolle. Der bliver mange tv-stationer. (Dengang havde vi ikke ordet kanaler, så den gamle kvinde brugte ordet stationer, som det blev brugt om radio). Tv bliver fyldt med vold. Volden bliver til den tid underholdning for folk. Og den vold, som folk ser på tv, kommer til sidst til at præge større og mindre byer. Der bliver også vist intime samlivsscener. De mest intime forhold, som hører ægteskabet til, vil åbenlyst blive vist på tv. (Dengang, det blev sagt, sagde jeg, at det ikke var tilladt i offentlige udsendelser. Vi havde dengang en paragraf, som ikke tillod obskøne scener. Da sagde hun med hævet røst: ”Den vil de være ligeglade med, når tiden er inde”).

4.

Folk fra fattige lande strømmer til de rige lande. De kommer til Europa, til Skandinavien, og også til Norge. Der bliver mange af dem. Og folk begynder at synes dårligt om dem og blive hårde imod dem. (Da hun sagde dette, begyndte hun at græde). De bliver mere og mere behandlet som jøderne før krigen. Da vil målet for vore synder være fuldt. Krigen bryder ud. Først som en lille konflikt, en ubetydelig konflikt. Men den stopper ikke. Den tager til og breder sig. Til sidst udvikler den sig til en stor krig. Ved slutningen af denne store krig vil frygtelige våben blive taget i brug, bl.a. atomvåben. Luft, jord og vand bliver forgiftet og ødelagt. Folk fra de industrialiserede lande, Amerika, Europa, Australien, Japan og andre lignende områder må flygte. De kan ikke længere bo der. De forsøger at komme til de fattigste lande, som har undgået det værste. Men de vil ikke være særligt villige til at tage imod os, på samme måde som vi ikke var særligt villige til at tage imod dem.

Læserbrev  -  Nej til abort


Vi skriver en del læserbreve og her er et fra 2018:


I JydskeVestkysten den 17. marts kan vi læse, at udviklingsminister Ulla Tørnæs kritiserer Trump for at stoppe støtte til abortkampagner i Afrika.


Men hvor er det dog befriende med en præsident, som indfrier sine valgløfter. Også med hensyn til abortmodstand.


Medierne bruger hele tiden et sprogbrug om, at kvinder har ret til at bestemme over deres egen krop. Ja - men de har ikke ret til at dræbe det ufødte barn i maven. Dette barn er et selvstændigt menneske, som ingen har ret til at slå ihjel.


Så kære udviklingsminister. Det er en skamplet for Danmark, at vi har indført fri abort. Men det er endnu værre, når du vil have andre lande til også at dræbe de ufødte børn.


Regeringen har nok så fint sagt, at Danmark er et kristent land. Men lad os så få den ukristelige abortlov afskaffet. Den er en direkte overtrædelse af Guds 10 bud - du må ikke slå ihjel.Copyright © All Rights Reserved - Healing-aften.dk